insuntec technology s.l.   empresa insuntec technology s.l. contacte insuntec technology s.l. noticies insuntec technology s.l. links insuntec technology s.l. descàrregues insuntec technology s.l. insuntec technology s.l.
electricitat insuntec technology s.l. energia solar inuntec technology s.l. climatització nsuntec technology s.l. biomassa insuntec technology s.l. enginyria insuntec tecnology s.l. referències insuntec technology s.l.
català castellà francès anglès   electricitat domèstica i industrial insuntec technology s.l. energia solar tèrmica i energia solar fotovoltàica insuntec technology s.l. climatització insuntec technology s.l. biomassa insuntec technology s.l. enginyeria insuntec technology s.l. referències insuntec technology s.l.
 
energia solar fotovoltaica
 
referències energia solar termica
 
 


Connectada a xarxa a espanya

energia solar fotovoltaica connectada a xarxa spain insuntec technology s.l.

La majoria de les instal·lacions solars que es fan en l'actualitat són instal·lacions connectades a xarxa. Aquestes, són les instal·lacions que generen electricitat la qual és evacuada a la xarxa elèctrica.

Aquesta energia es ven a una companyia comercialitzadora a un preu bonificat, superior al preu de l'energia que consumim. La diferència d'aquest preu ve donat per la voluntat i necessitat de produir energia neta, renovable i inesgotable com l’energia solar.

Aquestes instal·lacions s’acullen a les normatives i regulacions del real decret 1578/2008.

Aquesta normativa reglamenta el tipus d'instal·lació a fer, els períodes d'execució i els preus de venta de l'energia.

En caràcter de resum general, les instal·lacions es divideixen en tres classes:

I.1 instal·lacions a coberta fins a 20 kw
I.2 instal·lacions a coberta fins a 2.000kw
Ii instal·lacions a terra fins a 10.000kw

Cada classe té un màxim de kw que es poden instal·lar per trimestre. El seu preu disminueix i augmenta segons el percentatge que es cobreix en aquests màxims trimestrals.

 

 

insuntec@insuntec.com INSUNTEC TECHNOLOGY S.L. © 2010 T. (+34) 93 888 76 52

s

insuntec technology s.l. catala fotovoltaica aillada connectada a xarxa a espanya connectada a xarxa a franca referencies energia solar fotovoltaica referències energia solar termica solar termica per piscines solar termica per acs i calefaccio solar termica per acs