insuntec technology s.l.   empresa insuntec technology s.l. contacte insuntec technology s.l. noticies insuntec technology s.l. links insuntec technology s.l. descàrregues insuntec technology s.l. insuntec technology s.l.
electricitat insuntec technology s.l. energia solar inuntec technology s.l. climatització nsuntec technology s.l. biomassa insuntec technology s.l. enginyria insuntec tecnology s.l. referències insuntec technology s.l.
català castellà francès anglès   electricitat domèstica i industrial insuntec technology s.l. energia solar tèrmica i energia solar fotovoltàica insuntec technology s.l. climatització insuntec technology s.l. biomassa insuntec technology s.l. enginyeria insuntec technology s.l. referències insuntec technology s.l.
 
energia solar fotovoltaica
 
referències energia solar termica
 
 


Connectada a xarxa a frança

energia solar fotovoltaica franca insuntec technology s.l.

La majoria de les instal·lacions solars que es fan en l'actualitat són instal·lacions connectades a xarxa.

Aquestes, són les instal·lacions que generen electricitat la qual és evacuada a la xarxa elèctrica.

Aquesta energia es ven a una companyia comercialitzadora a un preu bonificat, superior al preu de l'energia que consumim. La diferència d'aquest preu ve donat per la voluntat i necessitat de produir energia neta, renovable i inesgotable com l’energia solar.

Aquestes instal·lacions s’acullen a diferents normatives i regulacions.

Aquesta normativa reglamenta el tipus d'instal·lació a fer, els períodes d'execució i els preus de venta de l'energia.

En caràcter de resum general, les instal·lacions es divideixen en tres preus:

 

Tarifa a partir 1-1-10 amb cent per kw/h

Duració

Disminució

Objectiu

Tarifa bàsica fins a 250kw

31,40

20 anys

10% a partir del 2012

5,4 gw al 2020

Tarifa bàsica per més de 250kw/h *

De 31,40 a 37,70

Integració simplificada a edificis fins a 3 kw**

42

Fv d’integració arquitectònica (edificis industrials, comercials, agrícoles i altres)

50

Fv d’integració arquitectònica (hospitals, centres d’ensenyament i habitatges)

58

*com més inferior la radiació global en els 95 departaments, més alta la tarifa
**les plaques s’han de col·locar en paral·lel a la sup. De muntatge, a partir del 1-1-11 es derrogarà el límit de 3 kw

 

 

insuntec@insuntec.com INSUNTEC TECHNOLOGY S.L. © 2010 T. (+34) 93 888 76 52

s

insuntec technology s.l. catala fotovoltaica aillada connectada a xarxa a espanya connectada a xarxa a franca referencies energia solar fotovoltaica referències energia solar termica solar termica per piscines solar termica per acs i calefaccio solar termica per acs